Gnisten

Lodsbåden Gnisten blev bygget til Frederikshavn Lodseri på Chr. Nielsens værft i 1925. Som lodsbåd sejlede den ud, med lodsen ombord, og mødte de store skibe, der havde brug for lodsens hjælp til at navigere ind til havn eller gennem Kattegat. Gnisten er med sine blot 8 meter den mindste af de bevarede lodsbåde i Danmark.

Oprindeligt var skibet rigget med stagfok og gaffelstorsejl, og havde en 10 HK Hein-motor, og siden en 20 HK Gamma-motor fra Frederikshavn motorfabrik. Efter 50 års tjeneste blev båden solgt og ombygget til lystfartøj, men var tæt på at ende sine dage på en pløjemark uden for Frederikshavn.

Her overtog Værftshistorisk Selskab i 2002 båden, der efterfølgende gennemgik en stor restaurering og blev ført tilbage til det oprindelige udseende. I 2014 blev den igen søsat, blank og flot med den for lodsbåde karakteristiske grønne farve. Nu sejler Gnisten igen, og formidler en særlig side af Frederikshavns maritime historie.

Gnisten er erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden, der også har støttet renoveringsprojektet.

Oliver

„Oliver“ er en replik af pakke- og postbåden „Pollux“ af typen Danske Jagt efter E.C. Benzons konstruktion fra 1868.

Disse både blev indsat i pakkefarten med stykgods og også i passager- og pakkesejladsen mellem f.eks. Nykøbing og Kiel eller Kiel-København.

Det særlige ved skibskonstruktionen er, at Benzon ændrede den gamle ”torskeform” på skibets linjeføring under vandet og lagde den største bredde på midten. Derved fik skibene en større lastkapacitet og bedre sejlegenskaber og større hurtighed, med en samtidig lettere konstruktion.

For at bevise sin konstruktions overlegenhed lod Benzon gerne sine egne Jagter ”Castor” og ”Pollux” sejle om kap med hinanden, ligesom han lod dem sejle mod andre Jagter af samme størrelse.

Skitser af Benzon bliver i forbindelse med renæssancen af veteranskibs-sceneriet siden 1970erne gerne brugt som basis for replikker til rent private formål som last både.

Hans Petersen på Læsø har bygget 5 skibe. Anna nu Oliver som nummer 1. Derefter Hilmar og Anna som begge er galeaser. Hilmar er hjemmehørende i skärhamn og Anna på Hven. Derefter byggede han Lina hjemmhørende i Mollösund. Den største på 44 fod byggede han tilsidst nemmelig Spejderskibet Klitta.

Byggeår 1978
Værft           Hans Petersen Vestrø, Læsø DK
Bygget af     Lærk på Eg
Sejlareal      85 m2
L.o.a 15 m, Skroglængde 11,90 m, Brede 3,70 m, Dybgang 1,76 m
Motor           123 PS Volvo-Penta-Diesel
Vægt            ca. 16 to.

Skibsbygger Hans Petersen på besøg Hilmar 2016

Søsterskibe

Bådelauget Kaperen

Nyt Skib anskaffet i 2015. 

Tidligere fiskekutter FN 420, “Regitze Bianca” fra Læsø.

Detaljer om skibet følger, når jeg får dem fra Birger.

Sæby Rednings- & Bjergelaug er stiftet 1991 og består i dag af 22 medlemmer.

Medlemmerne mødes den første tirsdag i hver måned til klubaftener. 

Derudover deltager Kaperen i mange forskellige maritime arrangementer.

Interesserede kan søge om optagelse som medlemmer gennem bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til:  Sæby Rednings- & Bjærgelaug, af 1991, Hattemagervej 29, 9300 Sæby.  

Bådelauget Alvilde

Den 31. marts 1897 kunne man i FREDERIKSHAVN AVIS under overskriften: ”SKIBSBYGGERI” – med gotisk skrift læse følgende:

”Fra Skibsbygmester N. Olsens Værft i Frederikshavn løber i Eftermiddag atter en nybygget Fiskekutter af Stablen. Kutteren, der koster fuldt udrustet 13.000 kr., er 34 tons drægtig og skal føre Navnet ”ALVILDE”. Den skal have Hjemsted i Sæby, med Fiskehandler N. Larsen af Sæby som bestyrende Reder.”

Sådan begyndte det for det smukke skib ”ALVILDE”. Dette skib som må opfattes som en ypperlig repræsentant for fiskefartøjerne fra starten af det egentlige havgående fiskeri, som tog sin begyndelse i 1880’erne. ”ALVILDE” var med i det man kan kalde ”1. generation” af søgående fartøjer – bygget som den var til fiskeri for sejl alene: Slankt og skarpt undervandsskrog, stormast og mesan med ca. 200 kvadratmeter sejlareal. Dette skib, ad uransagelige veje – gennem hænderne på ikke færre end 15 forskellige ejere – og med 8 forskellige navneskilte –  kom efter mange år til at havne i hænderne på en flok mennesker i Århus området i 1978.

Alvilde tilbage i Frederikshavn
I 2006 kom Alvilde igen til Frederikshavn. Den første kontakt var til FDF Frederikshavn Søkreds som desværre ikke kunne financere driften af endnu et skib. Man var imidlertid meget interesseret i at beholde Alvilde i Frederikshavn og derfor blev FORENINGEN TIL ALVIDES BEVARELSE dannet og de er i dag ejere af skibet