1
Velkommen til Maritim Historisk Forening
2
Shadow

Historien

Frederikshavn bedding er det yngste af de træskibsværfter, som har eksisteret i Frederikshavn. Værftet blev startet af Morten Rasmus Mortensen i 1904.

Mortensen blev født i Bangsbostrand den 8. august 1880. Han blev udlært som skibsbygger hos Harald Valdemar Buhl og kom senere til orlogsværftet, hvor han lærte konstruktion og blev skibsbygmester i 1904. 24 år gammel vendte han hjem til Frederikshavn og søgte den 24. maj 1904 om et lejemål på havnen, 20 alen bredt og 12 alen langt, hvor han kunne bygge skibe op til 66 favne. Allerede inden han opførte sit første skibsbyggeri i Gammelhavn var han begyndt at bygge mindre klinkbyggede skibe i Bangsbostrand enten på Saltebakken eller på Havmarken ved Sofievej.

Værftet udvidedes adskillige gange inden det blev flyttet til den nye ophalingsplads op mod Frederikshavn Kirke i 1910. Udviklingen fortsatte, og arealet blev flere gange udvidet op gennem årene. Ved M.R. Mortensens død i 1948 overtog sønnerne Olaf og Poul Mortensen værftet og drev det frem til 1979.

I 1952 blev det vedtaget at bygge en ny fiskerihavn i Frederikshavn. Den stod færdig i 1956 frem til 1960 flyttede de tre mindre skibsbyggerier fra den gamle havn ind på det nye areal i fiskerihavnen. Hjørne & Jacobsen, der var blevet overtaget af B&W Alpha Diesel fik den nordligste plads, mens Brink & Sørensen, der havde overtaget Nicolai Olsens skibsbyggeri fik den sydlige plads og brødrene Mortensen fik den mellemste plads, hvor værftet stadig ligger i dag.

På den nye Placering på Langerak opførtes op til 1960 en helt ny bygning med maskinværksted, lager og skibsbyggeri i stuen og kontor, lejlighed og badefaciliteter på første sal. Desuden blev det gamle træværksted med den nu over 100 år gamle stoksav flyttet fra den gamle til den nye placering.

I 1977 kom Stig Davidsen til Frederikshavn fra Grønland med motorgaleasen Nordlyset. Drømmen var at restaurere skibet og sejle jorden rundt, men i stedet endte Stig med i 1982 at købe værftet. Stig drev værftet i 23 år og da pensionsalderen nærmede sig, var han, med Ib Bjørn Poulsen som primus motor, med til at stifte Maritim Historisk Forening, der i 2005 købte Frederikshavns sidste træskibsværft. Dels for at bevare et stykke af byens maritime kulturhistorie og dels for at sikre et sted, hvor gamle træskibe kan kølhales, renoveres og have en base med de faciliteter, der kræves for at drive og bevare et historisk fartøj.

Som helhed skønnes værftet at være bevaringsværdigt ud fra en kulturhistorisk målestok, i det der findes bygninger og maskiner, som dækker hele perioden fra værftets start i 1904 med alle udviklinger fra træ- til metalbyggede skibe. Der ligger også en bevaringsværdi i, at værftet stadigt fungerer som reparationsværft. Såvel maskiner som beddinger fungerer stadig og anvendes af det foreningsejede værfts medlemmer til vedligeholdelse af ejerforeningernes skibe.

Værftet er også vigtigt at bevare fordi det er det sidste håndværksmæssigt drevne træskibsværft i den by som om nogen var drivkraften i det højt specialiserede rødspættefiskeri i Kattegat og i Nordsøen.

Værfterne i Frederikshavn

I Danmark har vi gennem mere end 1000 år bygget skibe. Også i området omkring Frederikshavn. Ældst kendt er Ellingåskibet, der er bygget lokalt i 1163. Skibet er i dag udstillet på Nordjyllands Kystmuseum, Bangsbo. De sidste 150 år har skibsbygningsindustrien været en af hovedhjørnestenene i Dansk økonomi med masser af vigtige arbejdspladser. Forretningen var så stor, at man kunne aflæse handelen af et skib ud af den kvartalsvise opgørelse af betalingsballancen. Industrien var så vigtig, at den blev statssubsidieret både med hensyn til billige lån, eksportkreditter og skattefordele. I dag er der kun få værfter tilbage men skibsbygningstraditionen fortsætter på mindre bådebyggerier rundt om i landet. I Frederikshavn har skibsbygningsindustrien også haft en overordentlig stor betydning. I 1870 etablerede H W Buhl et skibsværft, der senere fik navnet Frederikshavn Værft, og sidst var kendt som Danyard, og gennem mere end et århundrede blev en virksomhed, der i høj grad prægede Frederikshavn. Ørskovs Værft søsatte sit første skib i 1959, og voksede snart og blev det andet tonegivende værft i byen. På havnen lå desuden gennem tiden flere mindre værfter, skibs- og bådebyggerier. I 1999 lukkede Danyard sine aktiviteter i Frederikshavn, mens Ørskov fortsat eksisterer som reparationsværft i Danyards gamle dokker, hvor også en lang række mindre virksomheder findes som underleverandører og specialvirksomheder til skibsbygningsindustrien. De mindre værfter byggede og reparerede primært fartøjer til fiskeflåden. Denne var i voldsom vækst fra slutningen af 1800-tallet frem mod 1970-erne, hvor der blev bygget nye kuttere til det havgående fiskeri på Nordsøen og til snurrevodsfiskeriet. I takt med, at de gamle små trækuttere blev erstattet af større kuttere bygget i stål, begyndte tiden at rinde ud for de gamle træskibsværfter. I Danmark er der ingen nybygningsværfter for træskibe tilbage og kun ganske få reparationsværfter. I Frederikshavn er der ingen. Ud over Frederikshavn Bedding, der på foreningsbasis stadig eksisterer og stiller beddinger, værksteder og faciliteter til rådighed for de gamle træskibe.

Sponsorer

En stor tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere.

Kontakt os

Send os en mail og vi vender tilbage hurtigst muligt

Vores "kontor"

Langerak 70

9900 Frederikshavn

Denmark

Kontakt os