Om os

Siden stenalderen har større eller mindre skibe krydset Kattegat og Skagerrak mellem Vendsyssel, Sørlandet og Bohuslen. I 1600 tallets begyndelse tog udviklingen fart omkring Frederikshavns forgænger Fladstrand, som befæstedes voldsomt for at beskytte den vigtige handelsrute mellem tvillingerigerne Danmark-Norge. I slutningen af 1700 tallet liberaliseredes handelen og Fladstrand fik mulighed for at få en rigtig havn. En egentlig storhavn måtte dog vente til slutningen af 1800 tallet. Men så byggedes også en af landets største havne.

Allerede i 1870 havde byen fået sit første egentlige træskibsværft. Der havde været bådebyggerier tidligere. Men de byggede på klamp efter stedlige traditioner. Med de fire træskibsværfter H.V. Buhl, Hjørne & Jacobsen, Nikolaj Olsen samt far og søn H. & M.R. Mortensen. Disse fire træskibsværfter blev sammen med byens to motorfabrikker Brødrene Houmøller og deres ”Alpha” motor samt Frederikshavn Motorfabrik med ”Gamma” banebrydende indenfor ikke bare Dansk men europæisk fiskeri.

Fra disse, og ikke mindst Mortensens træskibsværft, går der en lige linje til Frederikshavn Bedding, som i dag ejes af Maritim Historisk forening.

Foreningens ide er, at der skal skabes et miljø, hvor flere generationer kan samles og være fælles om relevante og konkrete maritime aktiviteter; det være sig sportslige såvel som håndværksmæssige (praktiske) aktiviteter. Dette kan sammenkobles med visse maritime uddannelsesaktiviteter indenfor bygning og reparation af både samt sejlads, sejlføring og dykning, som forventes at ske ved overvejende anvendelse af interne lærerkræfter, men i sjældnere tilfælde også med eksterne lærerkræfter.

Samtidigt skal MHF have så åbne relationer til andre maritime interessegrupper i Frederikshavns-området, at deres eventuelle deltagelse i dette samarbejde er velkommen på enten en ad hoc basis eller såfremt det ønskes i et mere permanent medlemskab. Såfremt de rette faciliteter og rammer for MHF’s aktiviteter kan skabes, bør der også gives mulighed for at menigmand kan bese og besøge de daglige MHF aktiviteter til gavn for det maritime interessemiljø i Frederikshavn – og det er ganske stort.

Bag Maritim Historisk Forening står Nordjyllands Kystmuseum / Bangsbo Museum, der er et statsanerkendt museum med bl.a. søfartshistorie og marinarkæologi som regionalt speciale.

Værfts Historisk selskab, som er stiftet i 1999 til dokumentation af det tidligere værftsmiljø i Frederikshavn. Foreningen har påbegyndt renoveringen af lodsbåden ”Gnisten” fra 1924. Skibet er bygget i Frederikshavn til byens lodseri og sejlede for denne virksomhed frem til 1975

Frederikshavns Sports Dykkerklub er stiftet i 1966 med det formål at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Dykning i klubben foregår som vragdykning, undervandsfiskeri, under-vandsarkæologi og undervandsrugby.
Klubben ejer den 38 tons ombygget fiskekutter ”Anna Bang” – som er erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden og naturligvis også bygget i Frederikshavn.

W. Klitgaard ejes af Den selvejende Institution W.Klitgaard og det drives til dagligt af Støtteforeningen W.Klitgaards Bådelaug. Bestyrelsen i Den selvejende Institution udpeges af Dansk Fiskeriforening, Dansk Fiskerimuseum, Frederikshavn Fiskerimuseum, Frederikshavn Byråd, Bangsbo Museum samt af Støtteforeningen. Det økonomiske grundlag skaffes ved sejlads, medlemskontingenter, sponsorbidrag og salg af bøger, T-shirts mv. Skibet er bygget på Nikolaj Olsens Værft og gik i fart som FN 100 i 1891.

Maritim Historisk Forening udvikler sig dog stadig og i dag er flere nye bådelaug kommet til. Et bådelaug er for tiden ved at istandsætte fiskekutteren Alvilde. Den er, ligesom Klitgaard bygget på skibsbygmester N. Olsens Værft i Frederikshavn i 1897. Hertil kommer, kutteren Kaperen fra Sæby, Nordlyset, der har sejlet på Grønland og endelig  Sjælland. Bygget 1916 som snorrevods fiskekutter på Dolmers værft i Vesterø, Læsø. Hun har været aktiv som snorrevods fiskekutter og trawler helt frem til 1990, hvor den blev taget ud af fiskeriet. I dag kan du møde hende som tilsynsbåd for Skov-og Naturstyrelsen ved Hirsholmene og dernæst vedligeholder den farvandsafmærkninger i området ud for Fr.havn for Farvandsvæsenet.

Stifter af VHS og MHF

Ib Bjørn Poulsen, kaldet “Bjørnen”, var idemanden og stifteren af VHS.  
Bjørnen fik samlet de 5 foreninger om købet af beddingen i starten af 2006 under navnet Maritim Historisk Forening – MHF.
Bjørnen døde den 27 januar 2009 i en alder af 68 år.