Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum er det kulturhistoriske museum i Frederikshavn kommune.
Nordjyllands Kystmuseum var i 2005 med til at stifte Maritim Historisk Forening og købe Frederikshavn Bedding, for at sikre og bevare dette helt særlige historiske kulturmiljø, der fandtes omkring værftet. Værftet repræsenterer på mange måder den udvikling, der kendetegnede Frederikshavn op gennem 1900-tallet hvor både skibsbygning og fiskeri prægede byen.

Nordjyllands Kystmuseum er et kulturhistorisk museum, med særligt ansvars- og arbejdsområde inden for kystkultur, herunder fiskeri, skibsbygning og marinarkæologi. Museet har udstillinger både i Sæby, Skagen, på Bangsbo Fort og på Bangsbo, hvor der er Ellingåskibet er udstillet, sammen med en udstilling om strandinger og marinarkæologi, samt skibsbygning i Frederikshavn. På museets arkiv findes omfattende materiale fra både byens værfter, motorfabrikker samt en stor fotosamling med historiske billeder fra Frederikshavns historie som værftsby.

 

Læs mere om Kystmuseet her