W.Klitgaard

W.Klitgaard er et historisk fartøj af mere end en grund.
• Det er meget gammelt, nemlig leveret 1891 fra værft i Frederikshavn.
• Det er det første nybyggede fiskefartøj med maskinfremdrivning, nemlig en kulfyret dampmaskine.
• Det er det første nybyggede fiskefartøj med gennemboret agterstævn, dvs med skruen anbragt som det er normalt i dag. Der skulle gå 7 år før man i Danmark byggede det næste på denne måde.
• Det elegante skrog er konstrueret af E.C.Benzon, Nykøbing Falster, som skabte nye linier med fart og sødygtighed.
• Det er Danmarks ældste og største bevarede snurrevodskutter fra en periode, da Frederikshavn var Danmarks eneste basishavn for søgående fiskeri i Nordsøen og Nordatlanten.
• Hun var i daglig, erhvervsmæssig drift gennem 92 år, og hun er af Skibsbevaringsfonden erklæret bevaringsværdig.

Skal man bevare et træfartøj med stor rigning er den bedste udvej at benytte det til sejlads. Derfor gjorde en kreds af frederikshavnere et stort arbejde fra 1984-88 for at restaurere hende og føre det ydre så nært som muligt tilbage til det oprindelige.

Dampmaskinen er erstattet af en dieselmotor af en type fra 1938, og da men skal sejle med passagerer er hun nu udrustet med moderne redningsmidler, kommunikationsmidler, radar og alt nødvendigt for sikker navigering, brandslukning. og søredning.

Læs mere om W. Klitgaard her