Bådelauget Alvilde

Den 31. marts 1897 kunne man i FREDERIKSHAVN AVIS under overskriften: ”SKIBSBYGGERI” – med gotisk skrift læse følgende:

”Fra Skibsbygmester N. Olsens Værft i Frederikshavn løber i Eftermiddag atter en nybygget Fiskekutter af Stablen. Kutteren, der koster fuldt udrustet 13.000 kr., er 34 tons drægtig og skal føre Navnet ”ALVILDE”. Den skal have Hjemsted i Sæby, med Fiskehandler N. Larsen af Sæby som bestyrende Reder.”

Sådan begyndte det for det smukke skib ”ALVILDE”. Dette skib som må opfattes som en ypperlig repræsentant for fiskefartøjerne fra starten af det egentlige havgående fiskeri, som tog sin begyndelse i 1880’erne. ”ALVILDE” var med i det man kan kalde ”1. generation” af søgående fartøjer – bygget som den var til fiskeri for sejl alene: Slankt og skarpt undervandsskrog, stormast og mesan med ca. 200 kvadratmeter sejlareal. Dette skib, ad uransagelige veje – gennem hænderne på ikke færre end 15 forskellige ejere – og med 8 forskellige navneskilte –  kom efter mange år til at havne i hænderne på en flok mennesker i Århus området i 1978.

Alvilde tilbage i Frederikshavn
I 2006 kom Alvilde igen til Frederikshavn. Den første kontakt var til FDF Frederikshavn Søkreds som desværre ikke kunne financere driften af endnu et skib. Man var imidlertid meget interesseret i at beholde Alvilde i Frederikshavn og derfor blev FORENINGEN TIL ALVIDES BEVARELSE dannet og de er i dag ejere af skibet