Walther Hansen

Næstformand

Repræsentant for W. Klitgaard