Parkering på beddingens område

Det er efterhånden blevet hovedreglen, at private biler parkeres på beddingens område. (Tidligere var parkering forbudt – tiderne skifter åbenbart)

Svagtgående og andre ligestillede skal selvfølgelig have lov til at parkere på området.

Parkering kan også blive nødvendig i forbindelse med af- og pålæsning mv.

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at parkering sker helt på eget ansvar, og en eventuel skadevolder kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader.

Tændingsnøglen skal forblive i bilens tændinglås, hvorved enhver har ret til at flytte bilen, hvis den holder i vejen.

Ved parkering på området – tænk på hvor og hvordan du parkerer, så du holder så lidt som muligt i vejen for andre.

Ovenstående er et uddrag fra beddingens ordensregler.

Der er en fin parkeringsplads overfor beddingen – på det grønne område.