Frederikshavn Bedding

Tale den 30 maj 2013

Tale til Åbent hus arrangement Maritim Historisk Forening den 30. maj 2013

På vegne af alle med tilknytning til Frederikshavn Bedding, vil jeg indledningsvis gerne udtrykke en kæmpe stor tak til alle de personer og virksomheder, som gennem de sidste 8 år - økonomisk eller på anden måde - har støttet Maritim Historisk Forening, som er ejere af Frederikshavn Bedding.

Uden denne uvurderlige hjælp var vi ikke der, hvor vi er i dag.

Det maritime har været kendt på vores breddegrader helt tilbage til stenalderfolkene, som udhulede træstammer og sejlede ud på Kattegat for at fiske og udforske Hirsholmene – Læsø og formentlig også til Sverige.

For at finde ud af, om det kunne lade sig gøre at sejle til Sverige i en udhulet træstamme, blev en kæmpe træstamme udhulet, hvorefter 5 voksne mænd tidlig morgen i 1999 padlede ud fra Strandby og landede på den svenske kyst lidt nord for Gøteborg 20,5 timer senere. Det var et godt bevis på, at det kunne lade sig gøre, at krydse Kattegat i en udhulet træstamme.

Træstammen hænger i dag på gavlen ovre i den brune hal.     

Der har været flere mindre bådebyggerier i området ved Fiskerklyngen, Fladstrand, Bangsbo og på Hirsholmene, hvor man byggede små fladbundede fiskerjoller kaldet kåge, som blev lagt i Kåsene ved stranden. Kåsene er stensætninger som går fra standen ud i vandet – man kan også kalde dem små færgelejer. Kåsene kan stadig ses i havnen på Hirsholmene.

Ovre i den brune hal ligger en klinkbygget robåd, som er bygget af en kvindelig skibsbygger Gulla, som havde et skibsbyggeri på Hirsholmene. Det var den type robåd, man gik over til i stedet for den fladbundede kåg, idet den type båd var lettere at ro og mere sødygtig.

Fra 1870 til år 1904 opstod der 4 træskibsværfter i Frederikshavn, som begyndte at bygge større og motordrevne træskibe, hvoraf de fleste var fiskefartøjer.

Det resulterede i, at Frederikshavn fik en rigtig havn og blev en af de største havne i Danmark. Frederikshavn blev den havn, som havde flest tilknyttede fiskefartøjer med kendingsbogstaverne FN. Mange af fiskefartøjerne fiskede i hele Nordsøen fra Holland i syd til Island nord, i Kattegat, bælterne og i Østersøen.

Antallet af hjemmehørende fiskefartøjer blev først overgået i 1960’erne, hvor Esbjerg overtog føringen med antal hjemmehørende fiskefartøjer.

Da behovet for skibsmotorer opstod til de nye fiskefartøjer, fik Frederikshavn 2 motorfabrikker, Brdr. Houmøller senere med navnene Alpha Diesel og MAN samt Frederikshavn Motorfabrik, som lavede Gamma motorer. 

Det sidste af de nye værfter, som opstod i 1904 var H.M. Mortensens skibsbyggeri, som fik til huse i den gamle fiskerihavn på det sted, hvor Krudttårnet er i dag.

I forbindelse med opførelsen af den nye fiskerihavn i 1957 / 58 flyttede Mortensens skibsbyggeri med over i den nye havn. Skibsbyggeriet var på dette tidspunkt blevet overtaget af de 2 sønner, Olav og Poul. Skibsbyggeriet havde også skiftet navn til Brdr. Mortensens skibsbyggeri.

I forbindelse med flytningen til ny fiskerihavn blev tømrer- og snedkerværkstedet, som er opført omkring århundredeskiftet, nedtaget og genopstillet på den nye beddingsplads sammen med stoksaven, som er bygget engang i 1800 tallet. Stoksaven formentlig den eneste tilbageværende stoksav i Danmark, som er bygget i træ.

Stoksaven bruges stadig til udskæring af planker til skibene og kan ses i drift.

I forbindelse med genopførelsen af tømrerværkstedet, blev det øverste træværk på sydfacaden udskiftet med nogle hvide plader.

Brødrene Mortensen solgte i 1978 beddingen til to personer, som ejede den indtil 1982, hvor Stig Davidsen købte den.

Ved ejerskiftet i 1978 skiftede navnet til Frederikshavn Bedding.

Da Stig Davidsen købte beddingen forsvandt træskibshistorien på beddingen stille og roligt med årene, idet træfiskeskibene gradvist begyndte at blive udskiftet til jernskibe.

Stig Davidsen udviklede beddingen til at bygge og renovere jernskibe og ophugge skibe.

I 2005 ønskede Stig Davidsen at gå på pension, hvorfor han ville sælge beddingen, men ikke til hvem som helst.

Stig ønskede, at beddingen kunne få lov til at bestå, som den oprindelig var – et rigtigt træskibsværft.

Formand for VHS, Ib Bjørn Poulsen, som var tidl. Fællestillidsmand på Danyard og tidl. folketingsmedlem fik samlet 5 interessenter:

Bangsbo Museum, Frederikshavn Sportsdykkerklub med Anna Bang, Værftshistorisk Selskab (Værftsbisserne), foreningen bag W. Klitgaard og Frederikshavn Søkreds med skibet FIE.

I 2005 stiftedes foreningen Maritim Historisk Forening af de 5 interessenter.

Købet af beddingen blev en realitet for Maritim Historisk Forening med stor hjælp fra Lauridsen fonden og en række firmaer og banker i Frederikshavn.

 Frederikshavn Søkreds er senere blevet opløst, hvorefter Maritim Historisk Forening nu består af de 4 tilbageværende foreninger.

MHF’s hovedformål var at skabe et maritimt miljø for flere generationer med det maritime som fælles interesse og give menigmand lejlighed til at opleve det maritime miljø, hvorved interessen for det maritime kan bevares.

Det var også meget vigtigt, at enhver skulle have lejlighed til at komme på området og se, hvordan træskibene bliver repareret og vedligeholdt  

Daglig leder af beddingen blev stifteren af MHF, Ib Bjørn Poulsen, som desværre døde den 27/1 2009, 68 år gammel.

Det viste sig hurtigt, at flere foreninger med skibe også var interesserede i at benytte sig af faciliteterne på beddingen, hvorfor der blev skabt mulighed for, at optage disse foreninger med skibe som medlemmer.

Første medlem var Kaperen fra Sæby og senere kom Alvilde, Sjælland, Cap Special, Dorthe Høyer, hvid fiskerbåd, Caroline II og Carl Thygesen II.

Medlemskredsen vil formentlig vokse med årene, idet flere både har vist interesse.

Værfts Historisk Selskab fik forærende en gammel forhenværende Frederikshavner træ lodsbåd, Gnisten, som havde endt sine dage på Kæret. VHS folkene regnede med, at de lige skulle skifte et par planker, hvorefter de kunne komme ud og sejle i Gnisten. Nu har de flittigt arbejdet på Gnisten i 8 – 9 år og næsten alle klædningsplanker, begge stævnene, kølen, dækket, dæksplankerne, styrehus og motor er blevet udskiftet. Det meste af træet er udskåret med den gamle stoksav.

Økonomisk har diverse fonde, virksomheder og Spar Nord fonden hjulpet til med, at projektet har kunnet gennemføres. Et næsten nyt skib er det blevet til. Gnisten står i den grå hal, hvor der også findes løbende fotos af restaureringen.

Skolepsykolog, Villy Olsen, Frederikshavn, har foræret MHF sin gamle træ-sejlbåd, Dore, som er en 27 fods spidsgatter med indebords motor. VHS folkene har restaureret Dore og det forventes, at den snart skal i vandet.

Dore står lige udenfor på bådvognen.

Bangsbo museum har fået forærende en 2 cylindret 2 takt Alpha motor af MAN. Desværre var motoren på et tidspunkt faldet ned fra ladet af en lastbil, og 10 tons falder ikke 2 m. uden alvorlige skader.

VHS folkene har renoveret Alpha motoren, og de vil forsøge at startet den senere i dag.

Firmaet Crestwing har det sidste halve år haft deres minimodel af et bølgeenergianlæg liggende til renovering og optimering her i hallen. Der er folk ovre ved anlægget, som kan fortælle og vise, hvordan den fungerer og dernæst kan de fortælle mere om fremtiden for bølgeenergianlægget.

Bangsbo bunkermuseum har sendt deres kæmpeprojektør ned til renovering. VHS folkene har adskilt projektøren og derpå er den blevet sandblæst og grundmalet. Det tilhørende generatoranlæg, med sin 8 cylindrede Mercedes benzinmotor får også en overhaling.  Med tiden bliver projektøren og generatoren færdig, og kan komme tilbage til bunkermuseet. 

Beddingens træanløbsbro er efter overtagelsen blev gjort bredere og længere med støtte fra Spar Nord Fonden. 

Beddingsvognene, beddingsskinnerne og spilsystemet er blevet renoveret, så beddingsanlægget i dag er tip top i orden og kan tage skibe på land med en vægt op til 400 ton. Også her har Spar Nord Fonden været inde over og hjulpet os. Kaperen står i øjeblikket på nordbeddingen og sejlbåden Lykke står på sydbeddingen.

Vores nabo mod nord, MAN, har udvidet deres bygninger betydeligt – også i højden – med den kedelige virkning, at vi fik alt regnvandet fra deres sydfacade ned på vores tag over administrationsbygningen. Vores tag kunne ikke tage fra og vandet løb ind alle steder i kontorerne.

LAG Fiskeri Nord, Spar Nord Fonden, diverse andre fonde, virksomheder og fagforeninger gav os i 2011 økonomisk støtte til at få udskiftet taget på administrationsbygningen til et nyt tagpaptag, som kan tage imod regnvandet.

Træværket, vinduerne og de hvide plader på sydfacaden af tømrer- og snedkerværkstedet var efterhånden ved at være rådnet væk af vind og vejr, efter at have stået ude i over 100 år.

I foråret 2013 er blevet alt træværket og vinduerne i sydfacaden udskiftet med støtte fra LAG Fiskeri Nord, Frederikshavn kommune, Spar Nord Fonden og fagforeningen 3f.

Facaden fremstår i dag, som da den blev opført i 1904.

I 2014 vil det grønne træværk blive malet sort, som var den oprindelige farve. Træet er trykimprægneret og det skal sidde i ca. 1 år, før det kan males.

Der er i dag mellem 2 og 300 personer i alderen fra 15 til 90 år, som har en eller anden form for tilknytning til beddingen og dermed jævnlig har deres gang på beddingen.

Daglig er der stor aktivitet på beddingen af vores Virksomheds Center, som består 10 personer på bistand og deres mentor Bo. Projekter går ud på at træne borgerne i at passe et arbejde med henblik på senere, at få borgerne i virksomhedspraktik hos en eller anden rigtig virksomhed.

Dernæst kommer en del medlemmer fra VHS og laver alt muligt praktisk vedligeholdelsesarbejde.

Umiddelbart vil jeg tro, at der ugentlig kommer mellem 75 og 100 personer på beddingen. Disse personer udfører en eller anden form for arbejde.

Alt arbejde på beddingen udføres som frivilligt ulønnet arbejde.

Uden alle disse frivillige personers arbejde kunne tingene ikke hænge sammen, og vi kunne ikke få beddingen til at bestå, såfremt vi skulle betale for arbejdskraften.

 Der er et helt utroligt sociale samvær blandt alle brugerne, nogle bruger nok beddingen som et godt påskud til at komme væk hjemmefra støvsugeren, vinduespudsning og konen.

Uden samværet på beddingen ville brugerne mangle et sted, hvor de kan mødes socialt og samtidig udføre noget praktisk arbejde, som de har gjort på arbejdsmarkedet siden de blev konfirmeret.

Der er jævnlig tilgang af nye og yngre medlemmer til VHS. Disse medlemmer kommer alle slags erhverv.

Og så glemte jeg vist at oplyse, at gennemsnitsalderen i VHS er et godt stykke over 60.

Jeg vil hermed slutte af med, atter at sige tak til dem der har støttet os, og håber vi også fremover kan henvende os.

Der er åbent ombord på bådene langs træbroen og man er velkommen til at gå ombord på bådene for at se nærmere på dem.

Alle værksteder er åbne, og der findes personer, som gerne vil fortælle om hverdagen på beddingen.

Sluttelig er der pølser og øl til alle fra kl. ca. 1715

                                                                                       Knud Erik Hørby

Nyeste kommentarer

08.07 | 19:28

Hej Egon, Tak for en inspirerende rundvisning i aften - dejligt at s...

21.10 | 08:36

Hej med jer, jeg har en drøm om at eje en gammel kutter i stil med Hirsehol...

10.10 | 18:06

Jeg gætter på at I er helt på det rene med at søsterskibet stadig sejler, hed...

14.07 | 00:26

Ønsker du at købe dit eget hus, bygge din egen virksomhed?Jeg ...