Frederikshavn Bedding

Ib Bjørn Poulsen

Mindeord

Mindeord om Ib Bjørn Poulsen

Vi har mistet en rigtig kammerat . Ib er der ikke mere til at hjælpe , støtte , trøste , lægge taktik,

skubbe til os , tage skraldet eller til at rejse sig og tale Værft historisk selskab sag. Det sidste kunne

han til perfektion og alle hørte efter . Og ikke bare fordi Ib havde ordet i sin magt , men fordi han

samtidig var dybt engageret, seriøs og brændte for alt hvad han foretog sig.

Jeg har kendt Ib i rigtigt mange år og da DANYARD lukkede blev jeg opfordret til ikke kun at

samle papir , men også de mennesker der havde givet hele deres liv til værftet . Her kunne jeg ikke

tænke på andre end Ib der indvilligede i at blive " praktisk gris" med alt det et sådant engagement

indebar.

Ib kastede sig ud i opgaven og fik skabt en organisation , en bestyrelse og samlet en stor gruppe

engagerede men uskolede " dokbisser ", der udgør kernen i Værft historisk selskab den dag i dag. At

Ib overhovedet sagde ja lå helt klart i kortene. Han kunne ikke sidde stille. Han var kort forud

stoppet som formand for de folkevalgte statsrevisorer en opgave han havde været meget glad for og

dybt engageret i. Han havde derfor tid til at kaste sig ind i opgaven med gejst og engagement . For

det var en opgave der stod hans hjerte nær . Den handlede om hans gamle arbejdsplads værftet , hvor

han havde været dybt engageret i klub 2 , inden han blev valgt til Folketinget for Socialistisk

Fo l keparti. Det var derfor også et engagement i de mennesker , som dengang gjorde det muligt for

ham at indfri sine politiske ambitioner. En anden grund til det store engagement var hans faglige

stolthed som maskinarbejder og hans glæde ved sejlads , skibe og skibsbygning.

Derfor må det have været en stor til f redsstillelse for hamat han fik organiseret købet af

Frederikshavn Bedding. Her kunne det hele gå op i en højere enhed og Frederikshavn kunne få et

projekt for alle der er interesseret i at bevare historien om skibene, skibsbygningen og samtidig pege

ind i den tid der kommer .

Her kommer vi til at savne Ib. Allerede til sommer er der Nordisk Sejlads, hvor han har været en

bærende kraft til at f å arrangementet til Frederikshavn. Her skal vi rykke sammen og forsøge at

udfylde hullet efter ham og gøre det til et arrangement han ville have været stolt af.

Ib vidste at det stod alvorligt til , og han har givet os opgaver for og klædt os på til fremtiden, hvis

han skulle tabe kampen mod sygdommen . Lige til det sidste håbede vi sammen med familien at

dette store stærke menneske skulle blive iblandt os. Det lykkedes desværre ikke. I stedet må vi

sende en hilsen til Sara , Birgitte, Henriette og ikke mindst Birgit og fortælle dem , at når de tænker

tilbage på ham, så havde de en far eller en mand de kan være stolte over.

På vegne af

Værft Historisk selskab

Erik S. Christensen

Nyeste kommentarer

08.07 | 19:28

Hej Egon, Tak for en inspirerende rundvisning i aften - dejligt at s...

21.10 | 08:36

Hej med jer, jeg har en drøm om at eje en gammel kutter i stil med Hirsehol...

10.10 | 18:06

Jeg gætter på at I er helt på det rene med at søsterskibet stadig sejler, hed...

14.07 | 00:26

Ønsker du at købe dit eget hus, bygge din egen virksomhed?Jeg ...