Frederikshavn Bedding

Referat fra sidste møde

Referat fra Bruger- og driftudvalget tirsdag den 6. november 2018

Til stede:

Knud Erik Hørby (Formand – Sjælland)

Stig Davidsen (Næstformand)

 Frank Mørch (Sekretær – Gnisten)

Jan Caspersen (Botvedbåd)

Brian K. Christensen (Alvilde).

Henning Pedersen (Dore – bundgarnsjolle)

Christian Møller (Kaperen)

Ib Larsen (Oliver).

Jørgen Fick (Mie)

Fraværende:

Elvin Frandsen (Frederikshavn Sportsdykkerklub)

Lars Bækgaard (Hydrobia). På arbejde

                              Torben Juhl Madsen (W. Klitgaard)

Jens Thiedemann (Nordjyllands Kystmuseum). På arbejde

Punkter:

Afslag på medlemskab:

Ove Rasmussen, der er ejer af et par skibe har fået afslag på at blive optaget som medlem i MHF af en enig bestyrelse.

Nyt medlem i MHF:

Jess Møller er blevet optaget som medlem i MHF. Hans Colin Acker forventes at få Hirsholms plads, da kutteren angiveligt er solgt. Jens Møller har brugt beddingen flere gange og er et kendt ansigt.

Nej tak til gammel sejlbåd:

MHF’s bestyrelse har sagt nej tak til at blive foræret en gammel sejlbåd. Der mangler folk, der kan sejle båden og vedligeholde den på forsvarlig måde.

Testmaskine fra Westving:

Westving har fået lov at stille testmaskinen fra den lille ”elflåde” over i den brune hal, da de gerne vil have lavet yderligere målinger på ydelsen, da man fra firmaets side ikke er sikker på måleresultaterne fra de første test.

Værktøjsmaskiner foræret fra MAN:

Vi er blevet foræret en del elværktøj fra MAN, der er bl.a. flere svejseapparater, der skulle kunne dække det meste af det svejsearbejde, der foregår på værftet.

Rønnehavnens småbådsklub:

I uge 28 er der småbådstræf og klubben vil gerne kunne bruge pontonbroerne til træffet. Der skulle komme ca. 30 både. De har også fået lov at benytte den grå hal til de ca. 70 – 100 deltagere, der forventes. MHF står for en stor del af arrangementet i den grå hal. Det økonomiske skulle også være aftalt.

Problemer med den grå hal:

Studsgård har strammet presenningsdugen op, men der er gjort opmærksom på, at sejldugen inden for en kort årrække skal udskiftes grundet ælde og slitage. Torben Juhl Madsen undersøger mulighederne for at søge tilskud til udskiftningen. Alternative inddækningsmuligheder bliver også undersøgt.

Udskiftning af gavl:

Der er indhentet tilbud på udskiftning af gavlen på tømrerværkstedet hos firmaet Nordbyg i Sindal. De har givet et tilbud på 154.000 kr. Det ligger under tilbuddet fra Kvissel Tømrersjak. Udskiftningen prioteres højt hos MHF.

Ny truck:

Vi har erhvervet en moderne truck der er gasdrevet. Kan løfte 2,5 ton og løfte op i 4,5 meters højde. Gaflerne kan betjenes fra førersædet, da de styres hydraulisk. Der er nogle småting der skal checkes af en kyndig person fra værftet.

Brændefyret igen:

Der er atter blevet klaget over røggener fra brændefyret fra MAN. De har sendt billeder af røgudslippet til skorstensfejer Walter Hansen, der har været nede og bese fyret og foretaget en rensning af røgkamrene. Han har lovet at give undervisning i ”røgfri” optænding.

MHF’s hjemmeside:

Der skulle gerne findes en person til at holde hjemmesiden opdateret. IB Larsen indvilgede i at opdatere siden indtil videre. Hans mail er ib.larsen@ifad.dk , hvis man har indlæg man ønsker sat ind på siden.

Danyards Netværk:

Jens Lyngby fra Danyards Netværk har forespurgt MHF’s bestyrelse om mulighederne for at flytte Netværkets aktiviteter over på Beddingen, da tilskuddet til Det gule Palæ falder bort i 2019. Hvis Netværket skal være hos Beddingen bliver det under de samme regler som gælder for nuværende medlemmer og der er ikke plads til at give plads til egne lokaler, da lagerpladsen på 1. salen i Tømrerværkstedet ikke i forvejen er for stor, da VHS folk i øjeblikket er ved at udvide værktøjsdepotet, hvilket jo vil tage lidt af den ledige lagerkapacitet.

Salg af Anna Bang:

Kutteren skal overdrages til Standards Venner. Hvis Standards Venner vil være medlem hos MHF må de indsende en ansøgning. Det bemærkes, at der p.t. ikke er ledig brokapacitet hos MHF.

Frederikshavn Sportsdykkerklub:

Klubben har fået tilladelse til at gøre plads mellem to containere, således de kan få en overdækket garage til deres gummibåd.

Rusten buckdiesel:

Henning Pedersen har beset en Buckdiesel, der skulle være brugt til bundgarnsjollen, desværre var det en mangelfuld rustdynge Henning Pedersen beså, den lovede motor var blevet solgt. Så ingen motor i denne omgang.

Stormskader ved flydebroerne:

Flydebroerne sled sig løs under stormen og drev rundt. Flydebroerne er nu sat på land hos Hytek. Vi afventer stadigvæk det videre forløb i monteringen af flydebroerne.

Bordet rundt:

Frank Mørch: Bundgarnsjollen har snart fået afmonteret bordene i den ene side. Ib Larsen: Foreslog vi fik lavet nogle store plancher for at vise hvordan arbejdet foregår på værftet. De skulle opsættes rundt omkring på området, hvor besøgende kommer. Der kan også fremstilles plancher om de forskellige skibe, der henligger ved træbroen. Brian K.Christensen: Han var desværre gået glip af noget egetræ til opsavning, da ejermanden på tragisk måde var afgået ved døden. Knud Erik Hørby: Der er intet nyt om Skjoldmotoren. I Knud Erik Hørby’s fravær står Stig Davidsen for nordbeddingen og Lars Bækgaard for sydbeddingen. Øvrige henvendelser sker til Henning Pedersen.

Næste møde:

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16.15

Øvrige møder i 2019:

Tirsdag den 26. februar 2019 kl.16.15

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 16.15

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.15

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 16.15

Sommerferie

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 16.15

Tirsdag den 24. september kl. 16.15

Tirsdag den 6. november 2019 kl. 16.15

Vinterferie

Således opfattet

Referent

Frank Mørch

Nyeste kommentarer

08.07 | 19:28

Hej Egon, Tak for en inspirerende rundvisning i aften - dejligt at s...

21.10 | 08:36

Hej med jer, jeg har en drøm om at eje en gammel kutter i stil med Hirsehol...

10.10 | 18:06

Jeg gætter på at I er helt på det rene med at søsterskibet stadig sejler, hed...

14.07 | 00:26

Ønsker du at købe dit eget hus, bygge din egen virksomhed?Jeg ...